Wizyty

Pierwsza wizyta

Rozmowa

Podczas pierwszej wizyty, terapeuta zadaje dużo pytań, które, mimo że mogą wydawać się całkowicie nie związane z dolegliwością, pozwalają trafniej ustalić syndrom. Wypełniany jest Raport zdrowia - odpowiednik karty zdrowia, lecz dużo obszerniejszy.

Badanie i diagnozowanie z pulsu (tętna)

Badanie i diagnozowanie z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest odmienne od badania pulsu w Medycynie Zachodniej i polega na badaniu jakości pulsów na prawym i lewym przedramieniu na tętnicy promieniowej w trzech miejscach jednocześnie na jednym nadgarstku.

Badanie i diagnozowanie z języka

Język w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej podzielony jest na odpowiednie strefy, które pozwalają ocenić stan energetyczny i fizjologiczny człowieka. Terapeuta dokonuje oglądu języka i na tej podstawie stawia diagnozę.

Badanie palpacyjne

Terapeuta dotyka odpowiednich miejsc na ciele badanego, które są pomocne w ustaleniu syndromu.


Określenie syndromu

Po przeanalizowaniu wszystkich informacji, określany jest syndrom i rodzaj terapii.

Pierwsza wizyta prowadzi do poznania dolegliwości pacjenta od podstaw, tym samym wymaga więcej pracy i czasu od kolejnych wizyt.

Czas trwania: do 60 minut, cena: 100,00 zł

Druga i kolejne wizyty

Druga i kolejne wizyty są mniej czasochłonne, ale przed każdym zaleceniem sprawdzany jest aktualny stan pacjenta z uwzględnieniem diagnozy i stosowanej terapii. Wykonywane są więc te same czynności, jak na pierwszej wizycie, z wyjątkiem wypełniania Raportu zdrowia.

Czas trwania: do 45 minut, cena: 80,00 zł

Umawianie wizyt

Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny dzień i godzinę,
tel. 509 557 382 lub tel. 601 200 477

Projekt i realizacja: Szymon Skoczek